BlowerDoor Test – Test szczelności powłoki budynku

 

Pomiary przeprowadzam zgodnie z polską normą PN-EN-ISO 9972 (Właściwości cieplne budynków – Określenie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora).

 

 • Blower Door Test – widok ogólny, przed rozpoczęciem testu

Urządzenie firmy Retrotec generuje określoną różnicę ciśnień w wyniku czego następuje przepływ powietrza przez wszelkie nieszczelności w obudowie budynku. Okazuje się, że omawiane zjawisko nie jest niczym nadzwyczajnym. Z podobną różnicą ciśnień i efektem infiltracji/eksfiltracji powietrza mamy do czynienia gdy:

 

 • parcie wiatru na budynek

Wiatr napierając na budynek przenika przez wszelkie nieszczelności do środka tworząc strefę wychłodzoną zaznaczoną na grafice odcieniem niebieskim. Wewnątrz budynku wytwarza się nadciśnienie, które wzmaga działanie wentylacji powodując ponadnormowy wyrzut świeżego powietrza wraz z ciepłem powodując znaczące zwiększenie strat energii przez wentylację. W zależności od siły parcia i nieszczelności budynku cześć powietrza może również uciekać przez przegrody.                                                                                                      Omówione został tutaj zjawisko działania wiatru na budynek z wentylacją grawitacyjną. W przypadku wentylacji mechanicznej, całą różnice ciśnień rekompensuje ucieczka ogrzanego powietrza (bez odzysku ciepła – rekuperacji) przez wszelkie nieszczelności w obudowie budynku.

 

 • różnica temperatur wywołuje „efekt kominowy”

  Zjawisko występuje przeważnie w wysokich budynkach.

  Zimne powietrze w dolnych partiach ogrzewa się i unosi ku górze. Wytwarza się różnica ciśnień która powoduje zasysanie zimnego powietrza z zewnątrz, ogrzanie go i tranzyt ku górze, a następnie wyrzucenie poza obręb budynku.

   

  Stąd też szacuje się, że straty energii spowodowane nieszczelnościami wynoszą 15-20% całkowitej energii potrzebnej do ogrzania lub schłodzenia budynku tradycyjnego. Wartości te zwiększają się do 80% w przypadku budownictwa pasywnego.

   

   

  • Szukanie nieszczelności przy użyciu wytwornicy dymu, urządzenie (BlowerDoor Test) pracuje w trybie detekcji generując w budynku nadciśnienie lub podciśnienie rzędu 25Pa
  • Przykładowe przedmuchy zlokalizowane za pomocą kamery termowizyjnej

  Co otrzymujemy wykonując BlowerDoor Test

  • Certyfikat z przeprowadzonych badań i ogólna ocena szczelności budynku określana współczynnikiem n50 (krotność wymiany powietrza na godzinę). Wartość maksymalna zależy od charakterystyki budynku i regulują je aktualne przepisy – warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany budynek. Test wiele nam mówi o energochłonności danego budynku, może być odpowiedzią lub też zapowiedzią wysokich rachunków.
  • Kontrolę wszystkich przegród i lokalizacja wad konstrukcyjnych bądź wykonawczych. Sposoby ich detekcji (za pomocą kamery termowizyjnej, wytwornicy dymu i anemometru) zaprezentowano poniżej.
  • Poprawa szczelności to poprawa komfortu użytkowania. Brak przeciągów, zapachów, smogu czy też stref wychłodzonych itp.
  • Raport z przeprowadzenia testu może być bardzo pomocny w kwestiach spornych np. reklamacje.
  • Korzystny współczynnik n50 w znaczący sposób poprawia wskaźnik EP w Certyfikacie Energetycznym oraz ułatwia otrzymanie dotacji.

   

   

   

   

  • Podstawowe sposoby detekcji nieszczelności

  Testy szczelności powłoki budynku przeprowadzamy przez cały rok w obiektach o różnej kubaturze, począwszy od jednego pokoju poprzez domek jednorodzinny po małe przedszkola lub hale przemysłowe.

  Korzystnie jest skontrolować szczelność na etapie budowy – stan surowym zamkniętym gdzie wszelkie wady jesteśmy w stanie relatywnie łatwo poprawić. Warto poznać efektywność energetyczną budynku również podczas jego zakupu lub w celach kontrolnych już w czasie użytkowania kiedy wydaje się nam, że rachunki są „trochę” zbyt wysokie.