Termowizja-Badania kamerą termowizyjną

 

Detekcją wszelkich anomalii temperaturowych w budynkach zajmuje się od wielu lat. Testy przeprowadzam zgodnie z polską normą PN-EN 13187 (Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni).

 

Zakres możliwości termowizji

  • kontrola przegród zewnętrznych pod względem ich właściwości termicznych, ocena stanu jak i poprawności wykonania izolacji termicznej,
  • wykrywanie mostków termicznych,
  • lokalizacja zawilgoceń w ścianach, stropach itp. zanim pojawi się pleśń,
  • ocena jakości osadzenia okien i drzwi,
  • lokalizacja strat ciepła instalacji grzewczych wynikających z braku izolacji lub uszkodzeń (przecieki) – metoda bezinwazyjna
  • lokalizacja miejsca nieszczelności instalacji wodnej,
  • kontrola przewodów i podzespołów elektrycznych

 

Po przeprowadzeniu badań otrzymają Państwo raport z wyszczególnieniem wszelkich wykrytych wad i problemów wraz z dokumentację zdjęciową. Służę również doradztwem w zakresie znalezienia optymalnego sposobu ich usunięcia.

Pracuje na kamerze: FLIR E6, 160 x 120 pikseli, zakres: -20 do 250°C

Badania termowizyjne wykonuje się w okresie grzewczym kiedy różnica temperatur (wewnątrz i na zewnątrz) wynosi minimum 15°C. Ciepłym latem możliwe jest testowanie pomieszczeń chłodzonych, zaś przecieków instalacyjnych można szukać przez cały rok. Termin przeprowadzenia termowizji ustalam indywidualnie uwzględniając zakres usług oraz warunki pogodowe.

 

  • Zdjęcia termowizyjne wykonane z zewnątrz i wewnątrz budynku, przykłady wykrytych wad
  • Przykład detekcji nieszczelności instalacji wodnej