Oferuję wykonanie audytu energetycznego budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Ukończyłem Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej o kierunku: „Certyfikacje i Audyty Energetyczne Budynków” dzięki czemu nabyłem niezbędną wiedzę oraz uzyskałem uprawnienia do sporządzania świadectw (nr wpisu w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: 17043).

Obliczenia wykonuję według obowiązujących rozporządzeń oraz normy PN-EN 12831 (Nowe metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego).

Korzystam z programu ArCADia-TERMOCAD 7.6 (program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne) oraz Exela.

 

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku znane jest także jako certyfikat energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. To dokument informujący o efektywności energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

W wielu sytuacjach wykonanie obliczeń potrzebnych do sporządzenia świadectwa energetycznego jest w Polsce obowiązkowe. Wspomniane świadectwo jest wymagane dla każdego nowopowstałego budynku. Ponadto niedawne nowelizacje ustaw sprawiły, że dokumentacja budynków przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub wynajmu również musi zawierać świadectwo energetyczne.

Dokument ten służy za narzędzie informacyjne dla inwestora lub przyszłego użytkownika. Wskazuje m.in. zakładane roczne zapotrzebowanie na energię cieplną.

Kompletne świadectwo energetyczne zawiera:

  • klasyfikację energetyczną, sporządzoną na podstawie oceny efektywności energetycznej domu,

  • dane identyfikacyjne nieruchomości i szacowane roczne zużycie energii,

  • zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku?

Inwestorzy zainteresowani opracowaniem kompletnej dokumentacji mogą skorzystać z naszych usług. W każdej sytuacji nasi klienci otrzymują dokładne sprawozdania i wyniki, uzyskane dzięki rzetelnej pracy z najnowszymi narzędziami i specjalistycznym oprogramowaniem. Sporządzanie dokumentacji określanej jako certyfikat energetyczny budynku to kompleksowa usługa, którą świadczymy na rzecz klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych od wielu lat.

Certyfikat energetyczny pozwala właścicielom nieruchomości spełnić wymogi formalne polskiego prawa. Te obliczenia inżynierskie są niezbędne, aby otrzymać pozytywną decyzję ze strony inspekcji budowlanych, a w dalszej kolejności – uzyskać odbiór budynku.

Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny to dokument obejmujący:

  • wyliczenie bilansu cieplnego,

  • dobór optymalnego sposobu termomodernizacji przegród i systemów,

  • obliczenie czasu zwrotu inwestycji dla termomodernizacji.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku to ważne narzędzie, dzięki któremu jego użytkownicy uzyskują dokumenty dokładnie opisujące efektywność energetyczną obiektu. Co więcej, badania przeprowadzane w ramach audytu wskazują obszary, w których wymagane jest podjęcie działań ograniczających straty ciepła.

Do najważniejszych korzyści płynących z zamówienia audytu energetycznego należą:

  • Oszczędności. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi diagnostycznych pomaga zidentyfikować obszary, w których można poprawić ogólną efektywność energetyczną budynku relatywnie niskim kosztem.

  • Możliwość uzyskania dotacji. Audyt energetyczny dla budynków jednorodzinnych jest jednym z wymogów dla osób ubiegających się o rządowe lub unijne dotacje (m.in. z programu Czyste Powietrze).

  • Dbałość o środowisko naturalne. Dokładnie wykonany audyt pomaga w podejmowaniu decyzji bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Pozwala też zaplanować gruntowny remont obejmujący termomodernizację budynku i zawczasu oszacować rentowność tych działań.

W Pro Save Energy możesz zamówić pełny audyt energetyczny budynku. Oferujemy też liczne usługi komplementarne, m.in. badania kamerą termowizyjną i nowoczesny test szczelności budynku. Wszystkie te działania mają jeden cel – pomagają inwestorom w racjonalnym zarządzaniu kosztami i zmniejszeniu wszelkich ponadnormatywnych strat cieplnych.

Ile kosztuje audyt energetyczny budynku?

Dokładny koszt audytu energetycznego jest ustalany indywidualnie. Szczegóły dotyczące obliczeń oraz nakład pracy potrzebny do sporządzenia dokumentacji różni się w zależności od kubatury budynku i jego specyfiki.

Jeśli masz pytania dotyczące certyfikatu energetycznego, audytu energetycznego lub innej z naszych usług, zapraszamy do kontaktu. Napisz lub zadzwoń, aby otrzymać szczegółową wycenę swojego projektu.