Zjawisko występuje przeważnie w wysokich budynkach ze sporymi nieszczelnościami. 
Zimne powietrze na dolnych kondygnacjach ogrzewa się unosząc się ku górze. 
Wytwarza się różnica ciśnień która powoduje zasysanie zimne powietrze z zewnątrz, ogrzanie go i tranzyt ku górze, a następnie wyrzucenie poza obręb budynku.